De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is een effectieve interventie van de Bas van de Goor Foundation (BvdGF) waarbij mensen op laagdrempelige wijze 20 weken lang één keer per week samen wandelen. De wandelingen worden begeleid door professionals en vrijwilligers uit het zorg-, sport- en welzijnsdomein. De NDC is specifiek ontwikkeld voor mensen met diabetes, maar ook heel geschikt voor andere mensen met gezondheidsproblemen! De nadruk ligt op samen plezier ervaren tijdens bewegen. 

Met het afsluiten van het Leefbaarheidsprogramma 2020-2023 en het Gronings Sportakkoord is een goede basis gelegd om de positieve gezondheid van de inwoners in Groningen te bevorderen. De aanpak van de NDC sluit goed aan bij de ambities in de Provincie Groningen. Vandaar dat o.a. de Provincie Groningen, de Groninger Huisartsen Coöperatie, Huis voor de Sport Groningen en Menzis op thema's als gezondheid, preventie en bewegen gaan samenwerken met de Bas van de Goor Foundation

In 2021 is daarom gestart met de Diabetes Challenge Groningen. Doelstelling is bevordering van de gezondheid in de regio om daarmee de kwaliteit van leven van mensen met diabetes (andere chronische aandoeningen volgen in 2022 en 2023) te verbeteren.

Vanaf 10 januari is aanmelden voor de Diabetes Challenge Groningen mogelijk voor zorg-, sport- en welzijnsprofessionals uit de wijk! Eind april/begin mei 2022 gaan we weer van start met de wekelijkse wandelingen. We passen ons aanbod aan op de laatste coronamaatregelen.

Wil je meer informatie, een wandelgroep opstarten of begeleiden (met andere professionals) of wil je mensen verwijzen naar de wandelgroepen? Neem contact op met Tjebbe Bosma via tjebbe@bvdgf.org voor meer informatie. 

PARTNERS GRONINGEN

Huis voor de Sport Groningen Provincie Groningen Groninger Huisartsen Coöperatie Menzis