De vakantieperiode komt eraan: hoe blijf jij aan de wandel?

13 juni 2022

Uitval tijdens de vakantieperiode: hoe houd je deelnemers en organisatoren aan de wandel?

Uit evaluaties en interviews die de BvdGF heeft afgenomen bij deelnemers en organisatoren de afgelopen jaren komt naar voren dat de (zomer)vakantie voor velen een lastige periode is om het beweeggedrag vol te houden. Het is verstandig vast na te denken over de aanpak van de NDC tijdens de vakantieperiode. Dit artikel geeft je concrete tips over het voorkomen of beperken van uitval.

Veel deelnemers vinden het lastig om op vakantie hun gezonde gedrag vol te houden, en het na de vakantie weer op te pakken. Daarnaast vallen er soms gaten in bezetting van de organisatoren, omdat deze natuurlijk ook op vakantie gaan. Dit maakt dat de motivatie onder zowel de deelnemers als organisatoren wat in zakt gedurende de zomervakantie. Hoe speel je hierop in?

Plan een tussenevaluatie in

Om deze terugval onder de deelnemers te voorkomen of te beperken kan het helpen om voorafgaand of na de vakantie een tussenevaluatie te plannen samen met de deelnemers. Dit kan in de vorm van een individueel gesprek per deelnemer, maar ook zeker in de vorm van een groepsgesprek. Deelnemers die vorig jaar zo’n tussenevaluatie hebben gehad bij hun wandelgroep gaven aan dat het hen heel erg hielp om weer even aandacht te besteden aan het wandeldoel dat zij aan het begin van de NDC hadden opgesteld en na te denken over wat hen tot nu toe geholpen heeft bij het in beweging komen en wat zij nog lastig vinden. Daarnaast helpt het om tijdens het gesprek in te gaan op valkuilen tijdens de vakantie en na te denken over mogelijke oplossingen. Geen tijd om een evaluatiegesprek in te plannen? Denk dan na over schriftelijke tips die je kunt verspreiden onder de deelnemers.

Concreet geformuleerd kunnen we organisatoren dus de volgende tips meegeven:

  • Plan een tussentijdse evaluatie waarin de doelen worden herhaald, de ervaring met de NDC tot nu toe worden gesproken, en een blik op de komende weken wordt geworpen; 
  • Bespreek valkuilen tijdens de vakantie met de deelnemers;
  • Bespreek ook met je medeorganisatoren wanneer iedereen op vakantie is en of er voldoende begeleiding is tijdens de zomerperiode. Spreek met elkaar af of de wandelingen door gaan, en wie hier bij kan zijn. Te weinig begeleiding? Misschien wil een collega die normaal niet mee wandelt, voor een keer wel invallen? 

Tips voor de deelnemers:

  • Houd uw gebruikelijke wandeltijdstip en dag aan om ook als je op vakantie bent een wandeling te maken. Dat is meteen een goed moment om de nieuwe omgeving te verkennen; 
  • Denk eraan om genoeg te drinken en eten mee te nemen wanneer het warmer wordt buiten.