Aan de slag in de regio!

12 februari 2020

Kick-off Haagse Diabetes Challenge 2020

Vorig jaar schudde verschillende Haagse partijen met ons de hand voor een driejarige samenwerkingen rondom de regionale aanpak van de Nationale Diabetes Challenge in Den Haag. Samen werken we aan een gezonde en vitale regio. Na het succes van 2019, waarin we 500 mensen in Den Haag in beweging brachten, zijn we nu begonnen aan onze ambities van de Haagse Diabetes Challenge 2020. Op 11 februari verzamelden zorg-, sport- en welzijnsprofessionals zich in Sportcampus Zuiderpark. Per wijk gingen zij rond de tafel om antwoord te geven op de vraag: ‘hoe brengen we nog meer beweging in de wijk?’. 

Regionale aanpak

Niet alleen Den Haag, maar ook Tiel ging vorig jaar van start met de regionale aanpak van de Nationale Diabetes Challenge. Deze aanpak vergroot de kans op succes. Door op regionaal niveau deze beweeginterventie te organiseren, kan er beter worden ingespeeld op de behoeften per wijk en zijn lokale samenwerkingen beter te realiseren. Deze lokale samenwerking tussen verschillende domeinen is van groot belang om uiteindelijk de mensen in de wijk te bereiken en in beweging te brengen. Het is ons doel niet alleen de mensen met diabetes in beweging te brengen, maar ook de mensen die daar een risico op hebben of het lastig vinden de eerste stap te zetten. Tijdens de regionale aanpak werken we in drie jaar samen met lokale partijen aan de regionale opschaling, samenwerking, organisatorische en financiële implementatie van de Nationale Diabetes Challenge. Wil je ook weten hoe je een dergelijke regionale aanpak organiseert? Neem dan contact op met ons via ndc@bvdgf.org.

De Nationale Diabetes Challenge (NDC)

De NDC is een landelijk project van de Bas van de Goor Foundation dat de leefstijl en gezondheid van mensen (met diabetes) verbetert. In 16 tot 20 weken tijd wandelen zorg-, sport en welzijnsprofessionals in eigen buurt één keer per week samen met de deelnemers. In de laatste week vindt de feestelijke finale plaats waarop alle deelnemers uit het land zich verzamelen en samen de laatste kilometers wandelen. Kijk hier voor meer info en de onderzoeksresultaten.