Onderzoek naar het effect op de gezondheid van deelnemers aan de NDC in Den Haag

3 augustus 2020

Wat voor effect heeft de Nationale Diabetes Challenge (NDC) op de gezondheid en op de zorgkosten van de deelnemers? De BvdGF en onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) willen dit graag onderzoeken bij oud-deelnemers van de NDC in Den Haag en de regio Haaglanden. 

Wat houdt het onderzoek in? 

In dit onderzoek willen we kijken naar gezondheidseffecten zoals HBA1c, bloeddruk, BMI, medicatiegebruik en hart- en vaatziekten over de jaren vóór en nádat een deelnemer heeft meegelopen met de NDC. Daarnaast willen we kijken hoeveel zorgkosten een (oud-)deelnemer maakt en of we een verschil zien vóór en ná deelname aan de NDC. 

Voor het onderzoek maken we gebruik van de database van ‘Gezond en Gelukkig Den Haag’. Hierin zijn voor de inwoners van de regio Haaglanden sociaal-economische data van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) beschikbaar, naast medische gegevens van huisartsen, de ketenzorg (Hadoks) en de Haagse ziekenhuizen. Ook gegevens over zorgkosten staan hierin. 

Wat is hiervoor nodig? 

We hebben van de deelnemers toestemming nodig om hun gegevens – geheel anoniem- te identificeren in de dataset van Gezond en Gelukkig Den Haag. Dit identificeren wordt gedaan door onafhankelijke onderzoekers bij het CBS. Hiervoor heeft het CBS de postcode en geboortedatum van de deelnemers nodig. Goed om te weten is dat de resultaten van het onderzoek niet terug te leiden zijn naar individuen of naar wandellocaties. Het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische toetsingscommissies van Leiden- Den Haag – Delft en Zwolle. 

Wat vragen we van u? 

We willen u, als organisator in de regio Haaglanden vragen om de deelnemers in uw wandelgroepen van dit jaar en de afgelopen jaren te vragen of ze willen meedoen aan dit onderzoek door het toesturen van een digitale link.

Wat vragen we van de (oud-) deelnemers?

We vragen de (oud-)deelnemers om toestemming voor dit onderzoek. Ze vullen via een digitale link hun postcode, geboortedatum, de jaren dat ze meegelopen hebben aan de NDC en of ze nog steeds wandelen in. 

Als u nog vragen of opmerkingen hebt over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam via e.a.nieuwenhuijse@lumc.nl. Meer informatie over de databases en gebruik van de gegevens vindt u hier: gebruik huisartsendata en CBS.  

Vriendelijke groet, 

Het onderzoeksteam

Emma Nieuwenhuijse – arts-onderzoeker LUMC, locatie Den Haag 

Hannah Regeer  - onderzoeker BvdGF en LUMC