Onderzoek naar de effectiviteit van de NDC

6 april 2022

Wat voor effect heeft de Nationale Diabetes Challenge (NDC) op de gezondheid en op de zorgkosten van de deelnemers? De BvdGF en onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) willen dit graag onderzoeken bij de deelnemers van de NDC. 

Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat de NDC een verbetering laat zien in de glucoseregulatie, vermindering in lichaamsgewicht en betere kwaliteit van leven bij deelnemers met diabetes type 2. Ondanks dit succes is er nog onvoldoende kennis over de (kosten)effectiviteit van de NDC en het effect op de gezondheid van de deelnemers op de langere termijn. Deze kennis is van belang om in de toekomst verdere erkenning en financiële inbedding van de interventie te verkrijgen. 

Wat houdt het onderzoek in?

In dit onderzoek gaan we de komende twee jaar kijken naar gezondheidseffecten zoals HBA1c, bloeddruk, BMI, medicatiegebruik en hart- en vaatziekten over de jaren vóór en nádat een deelnemer heeft meegelopen met de NDC. Daarnaast gaan we kijken hoeveel zorgkosten een deelnemer maakt en of we een verschil zien vóór en ná deelname aan de NDC. De Bas van de Goor Foundation werkt hierin samen met het LUMC.

Wat vragen we van de deelnemers?

Aan deelnemers vragen we om gedurende twee jaar een aantal vragenlijsten in te vullen. Deelnemers ontvangen ongeveer elke drie maanden een vragenlijst die ze online kunnen invullen. Bij de start van het onderzoek in 2021 bleek dat niet alle deelnemers even digitaal vaardig zijn, waardoor digitaal een behoorlijke opdracht voor de deelnemers, waardoor er op dit moment nog niet voldoende data is opgehaald. Om die reden willen we in 2022 actief deelnemers benaderen voor het onderzoek en de vragenlijsten fysiek met de deelnemers af te nemen. Dit doen we in samenwerking met het LUMC op tenminste drie momenten tijdens de uitvoering van het project. Binnenkort nemen we contact met je op om een afspraak in te plannen. We komen dan tijdens de wandeling deelnemers vragen mee te werken aan het onderzoek. Samen met de deelnemers die dat willen, vullen we dan de papieren vragenlijsten in. 

Er zijn wellicht ook deelnemers die wel de vragenlijsten online kunnen en willen invullen. Het zou fijn zijn als je hen actief wilt uitnodigen om dit te doen. Dat kan via deze link. We hebben ook een voorbeeld tekst gemaakt die je kunt delen in de groepsapp. 

 

Tekst whatsapp:

Nu je begonnen bent met wandelen willen wij je vragen of je wilt deelnemen aan ons onderzoek. Met dit onderzoek willen we kijken wat jouw deelname voor jou betekent. Zo kunnen we in de toekomst nog veel meer mensen helpen met de NDC. Voor het uitvoeren van dit onderzoek werken wij samen met het ziekenhuis in Leiden.

Deelnemen aan dit onderzoek kan op twee manieren. De eerste manier is het invullen van de vragenlijsten op een computer of op je telefoon. Maar we komen binnenkort ook langs bij je wandelgroep en dan kun je de vragenlijsten op papier invullen. 

Het beantwoorden neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Je helpt ons enorm als je alle vragenlijsten volledig invult. Als beloning sturen we je na het invullen van alle vragenlijsten een leuk aandenken en maak je ook nog eens kans op een persoonlijke wandeling met Bas. 

Doe je dit op je smartphone? Houd dan je scherm in de breedte (en niet rechtop). Klik hier om het onderzoek te starten.