Multidisciplinair samenwerken binnen de Nationale Diabetes Challenge

Samen kom je verder

De Nationale Diabetes Challenge (NDC) wordt bij voorkeur aangeboden en uitgevoerd door een multidisciplinair team van zorgverleners en sport- en beweegaanbieders. Om inactieve mensen met diabetes te bereiken en te werven, is betrokkenheid van een huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum, fysiotherapeut, diëtist of podotherapeut handig. Het is mooi als zorgverleners een grotere rol kunnen spelen dan alleen verwijzen. Een praktijkondersteuner of fysiotherapeut die enkele keren meewandelt, geeft de deelnemers bijvoorbeeld een veilig en vertrouwd gevoel. Nu de druk op de zorg groot is, kun je ook zoeken naar slimme oplossingen. Start de wekelijkse wandeling bijvoorbeeld bij de huisartsenpraktijk of het gezondheidscentrum. Een huisarts of praktijkondersteuner kan dan even zijn of haar gezicht laten zien en de deelnemers toespreken of een vraag beantwoorden, maar hoeft niet (helemaal) mee te lopen.

Rol van de buurtsportcoach

In vrijwel alle gemeenten werken buurtsportcoaches aan het verbinden van sport- en beweegaanbod met andere domeinen. Buurtsportcoaches die werken voor en met ouderen of chronisch zieken, worden ook wel beweegmakelaar, beweegconsulent of leefstijlmakelaar genoemd. In dit artikel lees je meer over samenwerken met de buurtsportcoach in jouw wijk of gemeente

Een buurtsportcoach kan op verschillende manieren een rol spelen bij de NDC: als organisator, als verbinder of makelaar, maar ook als wandelbegeleider. De buurtsportcoach kan daarnaast vrijwilligers werven en (laten) opleiden om als wandelbegeleider aan de slag te gaan. Uiteraard kan de buurtsportcoach de deelnemers in de laatste fase van de NDC informeren over en kennis laten maken met ander beweegaanbod in de wijk. Of de groep ondersteunen bij het zelfstandig doorwandelen na 20 weken. 

Andere partners

De kracht van de NDC is dat de interventie laagdrempelig is en aangepast kan worden aan de eigen lokale context. Wanneer bovenstaande professionals geen (grote) rol kunnen spelen, kun je andere professionals of vrijwilligers betrekken. Zo kunnen fitnesstrainers, leefstijlcoaches, sociale hulpverleners, wandelverenigingen, atletiekverenigingen, andere sportverenigingen of wandeltrainers ook groepen begeleiden. Apotheken kunnen mensen met diabetes of andere leefstijl gerelateerde aandoeningen verwijzen. Je kunt welzijnswerk of ouderenorganisaties betrekken voor de werving, om te ondersteunen bij de wandelingen of om gebruik te maken van hun faciliteiten zoals het buurthuis. Neem ook contact op met de gemeente. De gemeente kan (onderdelen van) de NDC financieel ondersteunen en borgen in beleid, helpen bij promotie en communicatie en verbindingen leggen met andere initiatieven. 

1 + 1 = 3

Als je de taken verdeelt, dan is de belasting op de betrokkenen lager en hoef je misschien niet alle weken mee te wandelen. Heb je meerdere begeleiders, dan kun je de groep ook verdelen in verschillende niveaus en deelnemers nog beter begeleiden. Uit de evaluaties blijkt jaarlijks dat professionals het leuk vinden om de NDC te organiseren en mee te wandelen. Bovendien levert het ook vaak nieuwe samenwerkingspartners in de wijk op, of betere samenwerkingsrelaties. Hier hebben ook andere inwoners en nieuwe projecten baat bij. Tot slot kun je met samenwerkingspartners de NDC leuker en breder maken dan 'alleen' de wekelijks wandelingen. Denk aan een supermarktrondleiding of voedingsbijeenkomst door een diëtist, aanvullende kracht- en balansoefeningen door een fitnessinstructeur of fysiotherapeut, kennismakingslessen door andere (sport of culturele) verenigingen of stads- of natuurwandelingen.  

Meer lezen over samenwerken met partners in de wijk?