Rijswijk loopt mee!

Doctor H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk

Van jouw organisator

Het bestuur van de gemeente Rijswijk vindt een goede gezondheid van haar inwoners belangrijk. Voldoende beweging, gezond eten, niet roken en een matiger gebruik van alcohol worden daarom zoveel mogelijk gestimuleerd. Daarnaast wordt er ingezet op een nauwe samenwerking tussen volksgezondheid, zorg, welzijn, onderwijs & cultuur en sport & bewegen om mensen naar gezonder gedrag te begeleiden. Belangrijk is hierbij ook de voorbeeldfunctie die we als gemeentelijke organisatie vervullen.