Over de Nationale Diabetes Challenge

De Nationale Diabetes Challenge 2020 was ondanks de hele coronasituatie een enorm succes! Alles verliep wat anders dan normaal, maar samen met alle deelnemede locaties hebben we weer duizenden mensen in beweging gebracht. Samen gaan zij fit het nieuwe jaar in!

Zelfstandig wandelen
Ook fit het nieuwe jaar in? Op dit moment staan de meeste wandelgroepen even stil. Deelnemers kunnen zich nu voor 10 euro aanmelden voor Jouw Wandeluitdaging: ons online wandelprogramma waarbij we mensen met diabetes type 2 voor een halfjaar lang ondersteunen in het wandelen en werken aan de gezondheid. We geven wekelijkse tips over wandelen, diabetes en een gezonde leefstijl! Kijk hier voor meer informatie en aanmelden. 

Van start met de NDC 2021!
We kijken er naar uit in het nieuwe jaar weer van start te gaan met de Nationale Diabetes Challenge (NDC). Vanaf het voorjaar 20 weken lang samen wandelen in eigen buurt om te werken aan een gezondere leefstijl. Onder begeleiding van een zorg-, sport-en/of welzijnsprofessional. Hoe de afsluiting er uit komt te zien in september laten we afhangen van de coronamaatregelen en wat daarbinnen mogelijk is. Maar we zorg in ieder geval weer voor een feestje!

Vanaf midden januari 2021 gaan de inschrijvingen weer open voor zorg-, sport- en welzijnsprofessionals uit de wijk. Je kunt je aanmelden via onze website, krijgt toegang tot een online module voor eigen website beheer en krijgt een communicatiepakket toegestuurd. Vanaf dan kun je in de wijk weer aan de slag met het opzetten van de lokale Diabetes Challege en werven van deelnemers!

Vragen?
Voor al je vragen, verhalen en opmerkingen over de Nationale Diabetes Challenge kun je bij ons terecht via ndc@bvdgf.org.